ToepassingenOp deze pagina vindt u een overzicht van alle toepassingen voor de handling en verwerking van bulkgoederen. Deze kan u met onze installaties uitvoeren. Wij verzorgen zowel volledige turnkey-projecten op maat als standaardoplossingen voor al uw industriële processen.

VULLEN


BRP heeft een ruim assortiment van vulinstallaties. Die gaan van manuele stand-alones of mobiele eenheden tot volautomatische verwerkingslijnen, die de interventie van een operator tot een minimum beperken. Al deze vulsystemen zijn aanpasbaar aan elk denkbaar industrieel proces.

We verzorgen ook totaaloplossingen voor het (semi)automatisch vullen van o.a. openmondzakken in papier PE of PP Woven alsook FFS opzakinstallaties (form - fill - seal) voor o.a. veevoeders, petfood, poeders, kristallijn poeders en granulaten. Zakgoed van 10 tot 50 kg met een capaciteit tot 2400 zakken per uur (afhankelijk van de bulkdensiteit).

Een veel voorkomende verpakkingsmethode is het gebruik van FIBC’s (flexible intermediate bulk containers), ook wel big bags genoemd. Deze zijn doorgaans vervaardigd uit polypropyleen en hebben een groot draagvermogen. Ze zijn perfect geschikt voor de opslag en het transport van een brede waaier aan materialen zoals pellets, dierenvoeders, poeders, korrels en meststoffen.
Onze verschillende vulsystemen voor deze bulkzakken zijn uitbreidbaar met extra componenten. Voorbeelden daarvan zijn: trilunits voor een gelijkmatige verdeling, stofdichte vulmonden, opblaasbaar manchetten, ophangsystemen en omgekeerde luchtstraalfilters voor het stofvrij afvullen.

Bij de installatie stemmen we alle onderdelen nauwkeurig op elkaar af. Op deze manier vindt het hele proces zonder onderbrekingen plaats en garanderen we de continuïteit van de gewenste vulsnelheid.

Daarnaast biedt BRP Bulk & Pack ook vulstations aan voor vaten, trommels, emmers, containers, silo’s, octabins en kartonnen dozen in alle formaten. Evenals opslagsystemen voor explosieve materialen en poeders die volledig stofdicht vervoerd moeten worden.

LOSSEN


BRP installeert handmatige, semi- of volautomatische losinstallaties. Deze zijn eventueel uitbreidbaar met zaksnij-componenten, zeefinstallaties, zakcompacteerders en geïntegreerde transportsystemen.

Afhankelijk van de aard van het materiaal, de bulkdensiteit, het benodigde debiet, de eventueel noodzaak van de tussenkomst van een operator en de geldende hygiëne-en veiligheidsvoorschriften ontwerpen we een losstation. Dit kan worden uitgerust met filters, sensoren, doseerunits, kluitenbrekers of veiligheidszeven, stofafzuigsystemen, vibrerende vultrechters of pneumatische vibratoren om de materiaalstroom te optimaliseren. Verder leveren we ook zakmanipulatoren en zakcompacteerders die het afvalvolume verminderen en zorgen voor een stofvrije werkomgeving.
Voor het lossen van Big Bags is de keuze van het losstation ook afhankelijk van de aanvoerwijze (via vorkheftruck, elektrische takel, bovenloopkraan of in hygiënische omgevingen met een transportkooi). Ook de aan-of afwezigheid van een afvoerkoker en de vloeibaarheid van het product spelen een rol. Bij een moeilijke doorstroom van het materiaal kunnen deze losstations voorzien worden van hydraulische of pneumatische massagecomponenten of trilplaten.

MECHANISCH TRANSPORT


Voor het intern transport van bulkgoederen over een langere afstand, zijn transportbanen, trogbanden, kettingtransporteurs, schroeftransporten en elevatoren de ideale oplossing. We vertrekken hierbij steeds vanuit een modulair ontwerp dat configuraties op maat toelaat.

Bij breekbare korrels of gevoelige materialen die kortere afstanden moeten overbruggen kan ook geopteerd worden voor triltransport. Het product wordt dan vervoerd via buizen of gootvormige componenten met behulp van vibraties. Tijdens het proces wordt nergens contact gemaakt met mechanische onderdelen. Dit vereenvoudigd het reinigen van de installatie. Bovendien is de vervoerswijze uiterst geschikt voor sectoren met strenge hygiënenormen.Daarnaast implementeren we ook schroeftransportsystemen (o.a. trog-, buis-en asvrije schroeven, …) op maat. Deze vervoeren viskeuze of kwetsbare materialen tegen een hoog debiet over kortere afstanden. De systemen zijn eveneens uitbreidbaar met inspectieluiken, verlengde laadmonden, plaatafsluiters, vlinderkleppen, helmkleppen, roterende sluizen, etc.

Ook voor het transport naar hoger gelegen niveau’s, beschikt BRP over een ruim aanbod van elevatoren, verticale transportbanden, emmertransporteurs, Z-conveyors en bekerelevatoren. Deze zijn aangepast aan elke sector en uitbreidbaar met een grote variëteit aan procesbewakingssystemen.
Al deze systemen zijn ook beschikbaar voor verschillende ATEX zoneringen.

PNEUMATISCH TRANSPORT


Pneumatisch transport is zeer geschikt voor het verplaatsen van delicate of abrassieve bulk- en stortgoederen. Deze methode maakt gebruik van positieve of negatieve drukverschillen in de aangevoerde lucht-of gasstroom. De oplossingen van BRP voor blaas-, zuig-en vacuümtransport zijn o.a. afhankelijk van de permeabiliteit en de degradatieweerstand van de materiaalsoort, het vereiste debiet en de afstand.

Zuig-of vacuümtransport op basis van onderdruk vervoert materialen stofarm en zonder bijkomende transportluchtkoeling, vanuit meerdere invoerpunten naar één eindbestemming. Hierdoor is de techniek vooral geschikt in omgevingen met strenge hygiënenormen en voor toxische of gevaarlijke producten.

Blaastransport gebeurt op basis van overdruk en kan gebruikt worden om zwaardere materialen vanuit één invoerpunt naar meerdere uitgangen te vervoeren over een grotere afstand. Dit is mogelijk door de hogere stuwkracht en het gebruik van wisselcomponenten. Deze methode biedt een maximale bescherming tegen contaminatie.
De keuze van een transportsysteem is afhankelijk van de afstand, de abbrasiviteit (ruwheid) van het materiaal en de drempelwaarde van de luchtsnelheid (de minimumsuspensiesnelheid). Wij onderscheiden hierbij Dilute phase en Dense phase transport: Dilute phase of vermengd transport kiest men vaak bij vervoeren van niet-abrassieve bulkgoederen over langere afstanden. De partikels worden met hoge snelheid getransporteerd doorheen een grote hoeveelheid lucht tegen een lage druk. Deze wordt opgewekt door een blaassysteem aan de voorzijde of een vacuümpomp aan de achterzijde. De constante hoge snelheden die behaald worden maken langere trajecten mogelijk.

Dense fase of proppentransport bevelen we aan bij het vervoer van fragiele of abrassieve materialen over een kortere afstand. Hierbij hanteren we een hogere druk en is de dichtheid van de partikels groter. De lucht wordt tegen een lagere snelheid aangevoerd waardoor het materiaal veelal in proppen beweegt. Dit zorgt voor een maximaal bescherming tegen materiaalbreuk of degradatie. De slijtage en het langetermijn onderhoud aan het systeem zijn hierdoor minimaal.

DOSEREN


Poeders en bulkmaterialen afvullen? Doe dan bij BRP beroep op een ruim gamma aan doseerinstallaties. De keuze van het juiste doseersysteem is afhankelijk van de vereiste nauwkeurigheid, de aanvoersnelheid, het procestype (batchverwerking of continue dosering) en de aard van het materiaal (vloeibaarheid, deeltjesgrootte, dichtheid en kwetsbaarheid).

Terwijl we bij de dosering van delicate stortgoederen eerder vibrerende doseermachines of feeders aanraden, zal bij de verwerking van de minder delicate soorten meer gebruik gemaakt worden van schroeftransporteurs. Hierbij onderscheiden we opnieuw twee types naargelang de vereiste nauwkeurigheid. Bij de eenvoudige volumetrische methode, die vooral nuttig is bij enkelvoudige productietoepassingen en continue dosering, wordt de stof door de schroeftransporteur met een constant volume afgevoerd (gain-in-weight). De hoeveelheid wordt daarbij bepaald door de schroefdiameter.
De punctuele gravimetrische methode gebruiken we wanneer een hogere nauwkeurigheidsgraad vereist is. De afvoer gebeurt via een geïntegreerd weegsysteem dat een constant gewicht per tijdseenheid uitstoot (loss-in-weight-principe). Deze toepassing is uiterst geschikt voor batchverwerking en ideaal voor het doseren van meerdere producten omwille van haar zelfregulerend vermogen.

De doseerunits zijn uitbreidbaar met weegcellen, sensoren, niveausondes e.a. Voorts beschikken we over een aanvullend aanbod van roterende luchtsluis- en doseerventielen om de in- en uitstroom van o.m. silo’s, trechters en pneumatische transportsystemen te controleren.

MENGEN


Mengoplossing op maat gezocht? BRP levert op maat gemaakte mengoplossingen voor het mixen, dispergeren, kneden of roeren van poeders, korrels, granulaten, pasta’s en andere bulkgoederen. De keuze van een geschikt mengapparaat is afhankelijk veel heel wat factoren. Bijvoorbeeld de aard en breukgevoeligheid van de te mengen materialen (gasvormig, vast, viskeus of vloeibaar), het productievolume (batchverwerking of continue processen), de gewenste mate van homogenisering, de mengduur en de omgevingsvoorschriften.

BRP verdeelt een grote variëteit aan mengapparatuur zoals lintmixers (ribbon mixers) met een enkel of dubbele schroefvormige lintroerder, vacuümmengers, multi-directionele ploegmixers, enkelassige paddelmengers, budgetvriendelijke verticale PAM-mengers, dubbelassige peddelmenger (ook wel 'fluidized zone mixers' geheten) voor bulkblending, conische schroefmixers voor delicate mengprocessen tot dubbele planeetmengers en sigmamixers voor het kneden en uitrekken van stoffen met een hogere viscositeit.
De installaties zijn telkens uitbreidbaar met extra mengschroeven, een drukbestendige ketel voor het steriliseren of drogen van een mengsel, warmtewisselaars voor het inline koelen en/of verwarmen ervan, choppers om klonters te breken, sproeikoppen voor vloeistofinjecties en componenten voor oppervlaktebehandelingen (zoals het aanbrengen van coatings).

We ontwerpen de mengsystemen volledig op maat, conform de vooropgestelde hygiënestandaarden en ATEX-normen van uw sector.

PALLETISEREN


BRP Bulk & Pack levert handmatige en volautomatische palletiseer- en onstapeloplossingen met capaciteiten tot 2400 units per uur. Deze verminderen uw arbeidskosten tot een minimum.
De gebruiksvriendelijke palletiseerrobots beschikken over een gelede arm met een buitengewoon draagvermogen. Bovendien zijn ze geoptimaliseerd om zware zakken tegen een hoge snelheid en met uiterste precisie te stapelen. De grijpers zijn aanpasbaar afhankelijk van de te verwerken materialen en zijn geprogrammeerd om steeds het gewenste lagenpatroon te hanteren. Hierdoor benutten we de ruimte van de drager optimaal en garanderen we steeds een veilig transport. Onze hoge invoer en portaalpalletizers voor hogere capaciteiten zijn uitbreidbaar met pletrollen, etiketteersystemen en stabiliteitsverlijming.

Daarnaast kan u ook bij BRP terecht voor pallet- en ringwikkelaars, palletonstapelaars, rollenbanen, bufferbanden in standaardmodellen of volledig op maat.

WENST U MEER INFORMATIE OVER ONZE TOEPASSINGEN ? CONTACTEER ONS.